PKJ

Konkurs dla kadry oraz postępowania prowadzone w celu realizacji zamówień

 

W związku z planowaną realizacją Projektu pt. “Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję

– automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych” (PKJ)

w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej oraz postępowania prowadzone w celu realizacji zamówień.

Więcej informacji na stronie Projektu: http://www.projekty.stipendium.pl/pl/cms/projekt_pkj/