B+R

Rezultaty naszych projektów B+R komercjalizowane są pod marką CinemaVision.

W ostatnim czasie braliśmy udział w następujących projektach badawczo-rozwojowych:

Zrealizowaliśmy Projekt pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w postaci systemu tworzenia oraz zarządzania treściami (TZT) w procedurach analizy preferencji i kontroli jakości materiałów wideo wykorzystujących nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję.” (TZT) nr wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0007/17-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Czas realizacji Projektu wyniósł 8 miesięcy – od 2018.05.01 do 2018.12.31.
Wartość ogółem Projektu: 1,2 mln PLN, wkład Funduszy Europejskich: 0,5 mln PLN.

Strona internetowa projektu TZT
Zrealizowaliśmy Projekt pt. „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych ” (PKJ) nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0006/16, w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czas realizacji Projektu wyniósł 30 miesięcy – od 2016.07.01 do 2018.12.31.
Wartość projektu: 3,2 mln PLN, wkład Funduszy Europejskich: 1,9 mln PLN.

Strona internetowa projektu PKJ

Isyrius uzyskał nominację do tytułu Symbol Innowacji 2017 za realizację projektu „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych.”
EuroSymbol 2017 to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony przez Monitor Rynkowy (Dziennik Gazeta Prawna) oraz Monitor Biznesu (Rzeczpospolita).


List nominacyjny Isyrius Symbol Innowacji 2017 Euro Symbol

Isyrius otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację projektu „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych.”. Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.
Partner medialny: Rzecz o Innowacjach. Partner merytoryczny: Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej (www.polsl.pl).Isyrius uzyskał nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2017 za najwyższej jakości realizację projektu: „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych” w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.ROS3D – Rejestracja obrazu stereoskopowego (2013-2016)

Projekt realizowany był ramach przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” DEMONSTRATOR+, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ROS3D otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 9,7 mln zł. Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorców wyniósł ponad 11,5 mln zł.

Strona internetowa projektu ROS3D

RIG – Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D (2014-2015)

Projekt realizowano w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt RIG otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 1,0 mln zł. Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorcy wyniósł ponad 2,9 mln zł.

Strona internetowa projektu RIG

CinemaVision

Kompleksowe rozwiązania dla stereoskopowych i zwinnych produkcji filmowych.

Usługi

Software

Hardware

Film promocyjny (YouTube)

WWW

logotypy-fundusze-europejskie-unia-europejska