B+R

Rezultaty naszych projektów B+R komercjalizowane są pod marką CinemaVision.Obecnie realizujemy Projekt pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w postaci systemu tworzenia oraz zarządzania treściami (TZT) w procedurach analizy preferencji i kontroli jakości materiałów wideo wykorzystujących nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję.” (TZT) nr wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0007/17-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Czas realizacji Projektu wynosi 8 miesięcy – od 2018.05.01 do 2018.12.31.
Wartość ogółem Projektu: 1,2 mln PLN, wkład Funduszy Europejskich: 0,5 mln PLN.

Strona internetowa projektu TZT
Obecnie realizujemy Projekt pt. „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych ” (PKJ) nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0006/16, w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czas realizacji Projektu wynosi 30 miesięcy – od 2016.07.01 do 2018.12.31.
Wartość projektu: 3,2 mln PLN, wkład Funduszy Europejskich: 1,9 mln PLN.

Strona internetowa projektu PKJ

Isyrius uzyskał nominację do tytułu Symbol Innowacji 2017 za realizację projektu „Narzędzia wykorzystujące nowatorskie metody: okulograficzną, elektrofizjologiczną i introspekcję – automatyzujące analizę preferencji klientów oraz kontrolę jakości produkcji filmów i gier komputerowych.”
EuroSymbol 2017 to ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony przez Monitor Rynkowy (Dziennik Gazeta Prawna) oraz Monitor Biznesu (Rzeczpospolita).

List nominacyjny Isyrius Symbol Innowacji 2017 Euro Symbol

W ostatnim czasie braliśmy udział w następujących projektach badawczo-rozwojowych:

ROS3D – Rejestracja obrazu stereoskopowego (2013-2016)

Projekt realizowany był ramach przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” DEMONSTRATOR+, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ROS3D otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 9,7 mln zł. Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorców wyniósł ponad 11,5 mln zł.

Strona internetowa projektu ROS3D

RIG – Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D (2014-2015)

Projekt realizowano w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt RIG otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 1,0 mln zł. Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorcy wyniósł ponad 2,9 mln zł.

Strona internetowa projektu RIG

CinemaVision

Kompleksowe rozwiązania dla stereoskopowych i zwinnych produkcji filmowych.

 

Usługi

Software

Hardware

Film promocyjny (YouTube)

WWW

logotypy-fundusze-europejskie-unia-europejska