FILM|PRAWO

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej produkcji filmowych oraz w bezpiecznym, inteligentnym zarządzaniu dokumentami i materiałem filmowym na każdym etapie produkcji.

Zajmujemy się także kompleksową produkcją dowolnych materiałów audiowizualnych „od pomysłu do realizacji” – filmów fabularnych, dokumentalnych, reklamowych, korporacyjnych, teledysków, etiud i innych.

Przygotowujemy materiały do emisji na wszelkich polach eksploatacji – telewizja, internet, kino. W szczególności posiadamy doświadczenie w realizacjach 3D.

Isyrius jest członkiem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA).

Stale poszukujemy dziedzin, które z uwagi na rozwój techniki, uwarunkowania prawne lub społeczne, modę i trendy, są skazane na wszechstronne stosowanie nowoczesnych technologii.

Zgłębiamy wiele obszarów prawa, kultury i sztuki. Integrujemy różnorodne aktywności naukowe, społeczne, edukacyjne, artystyczne i kulturowe, m.in.:

przeprowadzanie warsztatów dla profesjonalistów filmowych, artystów, studentów, dzieci i młodzieży, jak i społeczności lokalnych

wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego artystów oraz specjalistów / wspieranie debiutów młodych twórców

wspieranie działań promujących twórczość audiowizualną, edukacyjną i poznawczą dzieci oraz młodzieży

wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuk audiowizualnych oraz aktywizacja kulturalna grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, które mają służyć budowaniu kapitału ludzkiego w społeczeństwie obywatelskim

wspieranie i popularyzacja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych

wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej i integracji europejskiej w dziedzinie kultury

Partnerzy