Gambit

Krótka forma

Projekt Nowe formy sztuk performatywnych realizowany w ramach vnLabu Szkoły Filmowej w Łodzi przy wsparciu łódzkich instytucji i firm (m.in. Teatr Szwalnia, Isyrius) skupia się wokół narracji powstających w wyniku połączenia nowoczesnych środków wyrazu artystycznego (ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi technologicznych i rozwiązań internetowych) oraz form wywodzących się z tradycji teatralnych obszarów poszukiwań z dominującymi działaniami o charakterze aktorskim.

Założeniem głównym projektu, oprócz pozyskania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań, jest zbadanie procesu powstawania autorskich projektów interaktywnych, intensywnie eksplorującego idee sztuk performatywnych oraz innych dziedzin sztuk, których wspólnym mianownikiem jest obecność w przestrzeni wirtualnej.

W ramach prac realizowane były zdjęcia do pierwszego w dziejach Szkoły Filmowej w Łodzi interaktywnego serialu pt. „Gambit” łączącego treści obecne w przestrzeni Internetu, działania performatywne na żywo i aktywną immersyjnie społeczność odbiorców/twórców. Postaci jak figury szachowe biorą udział w rozgrywce, w której najbardziej pożądanym wynikiem jest… pat.

W ramach planu były realizowane zdjęcia, których charakter miał oddawać nierealne kosmiczno–senne przestrzenie, wnętrze klubu oraz sali kinowej. Główne założenia polegały na operowaniu światłem i zadymieniem w taki sposób by zneutralizować poczucie odległości oraz zaburzyć poczucie perspektywy.